logo


Nya Ergonomiska monteringsstationer på Inwido för beslagning av karm och båge

Vi har haft nöjet att leverera ergonomiska arbetsstationer för beslagning av karm och båge. Ett system för materialförsörjning har tagits fram där allt material fylls på i backar från stationens baksida. Arbetsstationen har slangmatat system, manuell skruv dragare samt en egenutveckla
Läs mer →