logo


Torque Reaction Arms Formulär

1. Generell Information

Datum

Leveransdatum

Företagsnamn

Stad
Land

Industri

 Bil Elektronik Hushållsapparater Annat

Namn på arbetsstation

Produkt / Modellnamn

Ditt förnamn

Ditt efternamn

E-post eller telefonnummer

2. Utseende på arbetsstation

Arbetsstycke är monterat på

 Fixtur Transportband Vagn

Under processen vid montering:

Operatören är

 Stående Sittandes

Arbetsplatsen är

 Fast Ej fast

Välj eventuell installationsplats(er) av armen och ange motsvarande avstånd.

 Toppram Sidoram Bord Golv

Distans topp
Distans sidan
Distans bord
Distans golv
Ladda upp bild(er) av arbetsplatsen inklusive omgivande strukturer.


Max uppladdningsstorlek: 5Mb

3. Information om monteringsverktyget

Typ av verktyg

Form på verktyg

Verktygsmodell

Tillgängliga I/O signaler

Vikt på verktyg (kg)

Maximalt vridmoment på verktyg (Nm)

Arm är fastsittande

Diameter på klämma (mm)

Ladda upp bild(er) på verktyget


Max uppladdningsstorlek: 5Mb

4. Information om arbetsstycket

Max åtdragningsmoment används vid montering (Nm)

Indikerar åtdragningsriktningen (er)

 Framsida Sida (Vänster) Sida (Höger) Vertikalt ner Vertikalt upp

Ange riktningar i vilket arbetsstycket kan röra sig

 X (vänster – höger) Y (bak – fram) Z (upp – ner) α (x-axeln) β (y-axeln) γ (z-axeln)

Övrig information

Ange max avstånd mellan åtstramnings positioner på varje sida (i förekommande fall).
A, mm

a, mm

B, mm

b, mm

C, mm

c, mm

Ange min avståndet mellan två närmaste spännlägen (mm)

5. Lösningspreferenser


 Ingen vridmomentreaktion

 Viktbalansering

 Vinkelräthet

 Positionskontroll

Välj föredragen stil på reaktionsarm(ar)

 DMF

 Slider BA(R)

 Slider

Vertikalt assistanskit Easy Push

 Baper

 Safety kit

captcha