logo


Hydraulik

Vi erbjuder ett komplett program av hydraulverktyg som omfattar avdragare, cylindrar, pumpar, och pressar.  hydrauliska cylindrar och pumpar används i samband med lyft och nivåinställning, pressning, och riktning. Under senare år har produktprogrammet inom dessa områden breddats kraftigt. De hydrauliska verktygen används i ett stort antal branscher och i många olika tillämpningar där det ställs höga krav på produktivitet, säkra arbetssituationer och ett enkelt utförande.  Exempel på sådana branscher är processindustrin, energisektorn med kärnkraftsindustrin samt gruvindustrin.