Avlastningsarmar

Teleskopiska armar
Ledade armar
Upphängda armar
Avlastnings armar förbättrar ergonomin samt ökar produktiviteten. Elektriska och pneumatiska skruv dragare ger ofta upphov till reaktionskraft som överförs till operatörens hand och handled. Med tiden kan detta ge upphov till belastningsskador. Genom att använda avlastningsarmar som tar upp reaktionskraften så kan detta problem helt eller till stor del undvikas. Vi kan erbjuda parallell armar, teleskopiska armar samt armar som är upphängda i överliggande löpskena. Alla armar finns att få med positionskontroll.

Bilder på applikationer