Ergonomiska monteringsstationer på Inwido

Vi har haft nöjet att leverera ergonomiska arbetsstationer för beslagning av karm och båge. Ett system för materialförsörjning har tagits fram där allt material fylls på i backar från stationens baksida.

Arbetsstationen har slangmatat system, manuell skruv dragare samt en egenutvecklad skruvdragare som monterar gångjärn till ett förutbestämt djup plus att gångjärnet alltid ska orienteras på ett visst sätt. Skruvdragaren för gångjärnsmontering har även levererats för att användas horisontellt orienterad.