Batteridrivna skruvdragare

BM serien finns både i Strömstyrt (BM) och Momentgivarstyrt (BMT) utförande.

Skruvdragarna möjliggör att monteringsdata rapporteras via USB eller Wifi. Intern lagring av momentdata i verktyget upp till 65 000 dragningar.

Batteriskruvdragare används om operatören behöver täcka in stora arbetsområden eller av åtkomlighetsskäl. PC Mjukvara ParaMon för att ändra inställningar och hantera momentdata är kostnadsfri.

  • Strömstyrd / Vinkelkontroll alt. Momentgivarstyrd / Vinkelkontroll. Stödjer Industri 4.0 konceptet.
  • 15 Preset och 2 Multi Step Program.
  • Finns i Pistol och Vinkelutförande.
  • Modell / Sekvenseringsläge med logiska steg (med ParaMon Prox X-Styrenheten).
  • Momentavläsning i realtid och momentkurvor som kan visas via PC-mjukvara.
  • Inbyggd digital display.
  • Visuell jobbvägledning via ParaMon Prox X-styrenheten.
Typ Modell Moment (Nm) Varvtal Vikt (Kg) Fattning
Pistol BMT3204 0.4 ~ 4.5 100 - 1800  1.0 Hex 1/4" , SQ 3/8"
Pistol BMT3206 0.6 ~ 6.5  100 - 1250  1.0 Hex 1/4" , SQ 3/8"
Pistol BMT3211 1.5 ~ 11.5  50 - 690  1.1 Hex 1/4" , SQ 3/8"
Pistol BMT3216 2.0 ~ 16.0  50 - 470  1.1 Hex 1/4" , SQ 3/8"
Pistol BMT3224 4.0 ~ 24.0 50 - 310 1.1 Hex 1/4" , SQ 3/8"
Angle BMTH3204 0.4 ~ 4.5 100 - 1800  1.37 Hex 1/4" , SQ 3/8"
Angle BMTH3206 0.6 ~ 6.5  100 - 1250  1.37 Hex 1/4" , SQ 3/8"
Angle BMTH3211 1.5 ~ 11.5  50 - 690  1.56 Hex 1/4" , SQ 3/8"
Angle BMTH3216 2.0 ~ 16.0  50 - 470  1.56 Hex 1/4" , SQ 3/8"
Angle BMTH3224 4.0 ~ 24.0 50 - 310 1.6 Hex 1/4" , SQ 3/8"
Angle BMTH3236 5.0 ~ 32.0 50 - 200  1.9 SQ 3/8"
Angle BMTH3245 6.0 ~ 40.0 50 - 160 1.65 SQ 1/2" , SQ 3/8"
Angle BMTH3264 8.0 ~ 50.0 50 - 115  1.9 SQ 1/2" , SQ 3/8"
Angle BMTH3280 10.0 ~ 65.0 30 - 90  1.9 SQ 1/2" , SQ 3/8"
Typ Modell Moment (Nm) Varvtal Vikt (Kg) Fattning
Pistol BM3201  0.1 ~ 1.2 100 - 2000 0.88 Hex 1/4"
Pistol BM3202  0.2 ~ 2.2 100 - 2000  0.89 Hex 1/4"
Pistol  BM3204  0.4 ~ 4.5 100 - 1800  1.0 Hex 1/4" , SQ 3/8"
Pistol BM3206  0.6 ~ 6.4  100 - 1250  1.0 Hex 1/4" , SQ 3/8"
Pistol BM3211  1.5 ~ 11.3  50 - 690  1.1 Hex 1/4" , SQ 3/8"
Pistol BM3216  2.0 ~ 15.7  50 - 470  1.1 Hex 1/4" , SQ 3/8"
Pistol BM3224  4.0 ~ 24.0 50 - 310  1.1 Hex 1/4" , SQ 3/8"
Angle BMH3204  0.4 ~ 4.5 100 - 1800  1.37 Hex 1/4" , SQ 3/8"
Angle BMH3206  0.8 ~ 6.4  100 - 1250  1.37 Hex 1/4" , SQ 3/8"
Angle BMH3211  1.5 ~ 11.3  50 - 690  1.56 Hex 1/4" , SQ 3/8"
Angle BMH3216  2.0 ~ 15.7  50 - 470  1.56 Hex 1/4" , SQ 3/8"
Angle BMH3224  4.0 ~ 24.0 50 - 310  1.6 Hex 1/4" , SQ 3/8"
Angle BMH3236  5.0 ~ 32.0 50 - 200  1.6 SQ 3/8"
Angle  BMH3245  6.0 ~ 40.0  50 - 160  1.65 SQ 3/8", SQ 1/2"
Angle BMH3264  8.0 ~ 50.0  50 - 115  1.9 SQ 3/8", SQ 1/2"