Strömstyrt (BM)

BM-Skruvdragarna är Strömstyrda momentverktyg utrustade med Vinkel givare. Verktyget är konstruerat för exakt och repeterbar vridmomentkontroll. Data kan både lagras i verktyget eller överföra fullt uppkopplat.
Verktyget kan kommunicera med ParaMon och Pro-X så att du automatiskt kan ändra vridmomentet och hantera datahistoriken samt styra monteringsprocessen.