logo


Skruvpresentatörer

Ohtake

Ohtake erbjuder ett stort urval av skruvpresentatörer alla med utbytbara skruvskenor. En unik indexeringsmekanism har implementerats för att göra plockning av skruv snabbare och mer exakt. Alla skruvmatarna finns för manuell respektive automationsapplikation.

OM-serien har en beröringsfri magnetisk matningsenhet som är mycket driftsäker och tar mycket lite plats. Matarens magasin har ökats till 500cc. Mataren är som vanligt intervallstyrd.

NSBI-serie är en precisions matare för små skruv upp till M3. Även denna matare ha den nya indexeringsmekanismen.

Alla skruvmatare kan kombineras med Hopper eller Autofyllare.

Sony FeedKids

FeedKids skruvmatare är framtagen av Japanska Sony som är kända för en lång rad av konsumentprodukter.

FeedKids skruvmataren är liten och enkel utrustning som matar fram en skruv i ett plockläge varifrån operatören kan plocka skruven med en magnetiserad mejsel alternativt vakuumplocksats.

Skruvmataren bidrar till ökad produktivitet genom att den avsevärt förenklar hanteringen av skruven vid monteringsarbete.

Kataloger

 Sony FeedKids